Kepaniteraan Perdata

Uraian Tugas Kepaniteraan Perdata

 

SOFYAN ( PANITERA MUDA PERDATA ) MEJA PERTAMA

 1. A.Uraian Tugas Sebagai Panitera Muda Perdata

 1. Membaca,memeriksa dan menelaah surat-surat yang ada kaitanya dengan Kepaniteraan Perdata yang memerlukan tindak lanjut;
 2. Menerima Surat Gugatan,Surat Permohonan.
 3. Merencanakan biaya perkara permohonan,Gugatan,Banding Kasasi dan PK
 4. Menyerahkan kembali surat Gugatan /Permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.
 5. Menerima Membuat Pernyataan Banding,Kasasi,Peninjauan Kembali,dan Akta Pencabutan;
 6. Mengintruksikan dan memberikan arahan kepada staf yang ditunjuk serta bertanggung jawab atas seluruh penulisan-penulisan dalam register perkara permohonan dan gugatan secara tertib,cermat,lengkap,tepat waktu berdasarkan jalanya persidangan perkara;
 7. Meneliti dan bertanggungjawab atas laporan perkara permohonan dan gugatan pada setiap bulan sebelum diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum;
 8. Mengintruksikan dan memberi arahan kepada staf yang ditunjuk untuk membuat daftar semua perkara permohonan dan gugatan yang diterima di Kepaniteraan perdata dan memberi nomor urut;
 9. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi, menerima perkara permohonan dan gugatan,permohonan banding,kasasi dan permohonan peninjauan kembali )dan mengevaluasi kembali tugas dari Meja II dan III serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera;

B.Uraian Tugas Sebagai Panitera Pengganti;

 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, memanggil pihak-pihak yang berperkara serta para saksi dengan perintah Ketua Majelis;
 2. Mengisi Jadwal sidang,penetapan hari sidang petama di CTS/SIPP
 3. Melaksanakan administrasi perkara,mempersiapkan persidangan perkara,menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata dan pidana;
 4. Membantu Hakim dalam hal:

                       Perkara Perdata.

 1. Membuat Penetapan Hari Sidang:
 2. Membuat penetapan sita jaminan;
 3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 4. Mengetik Putusan
 5. Melaporkan Kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register perkara:

-          Penundaan hari-hari sidang;

-          Perkara yang sudah putus berikut amar putusanya.

-          Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila telah selesai

        diminutasi.

                         Perkara Pidana.

 1. Membuat Penetapan Hari Sidang
  1. Membuat penetapan terdakwa ditahan,dikeluarkan dari tahanan atau diubahjenis penahanannya;
  2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidingberikutnya;
  3. Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
  4. Mengetik Putusan.
  5. Melaporkan kepada Panitera Muda PidanaPenundaan hari-hari sidingdan Perkara yang sudah putus berikut amar putusanya
  6. Menyerahkanberkas perkara kepada Panitera Muda Pidanan bila telah selesai Diminutasi.